Tuyển Dụng

Kế toán công nợ

Kế toán công nợ

Admin
27/02/2017

Lợi thế: - Thành thạo phần mềm FAST - Đã làm trong nghành Dược Phẩm - Kinh nghiệm hơn 2 năm

Đọc tiếp
Kế toán Thuế

Kế toán Thuế

Admin
27/02/2017

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.Thực hiện các báo cáo thuế theo định kỳ, báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng tháng, năm. Phân bổ chứng từ, kiểm tra tính hợp lý, hợp...

Đọc tiếp