Kế toán Thuế

Admin
27, Tháng Hai, 2017

Cần tuyển Kế Toán có kinh nghiêm và Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.Thực hiện các báo cáo thuế theo định kỳ, báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng tháng, năm. Phân bổ chứng từ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán.

 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa (BINH NGHIA MST., CO.LTD)
 
Địa chỉ trụ sở chính: Ki ốt số 2 - Nhà Nơ 22 - Khu đô thị Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
 
- Điện Thoại: 0436830838 – 0436686800 – 0438284869; Fax: 0436686800
 
- Email: binhnghiamst.com; pdb0408@gmail.com
 

TAGS :