Cúp vàng vì chất lượng sản phẩm

Admin
27, Tháng Hai, 2017

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

VIETNAM BESTFOOD

Thực hiện công tác truyền thông về an toàn thực phẩm trên toàn quốc, tuyên truyền giáo dục ý thức cộng đồng trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng lương thực, thực phẩm chất lượng an toàn. Từ nhiều năm nay, dưới sự bảo trợ của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam, ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam đã phối hợp cùng bảo trợ chỉ đạo nghiệp vụ: Bình chọn những sản phẩm để trao tặng huy chương vàng sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

           Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, lâu dài, với mục đích tạo 1 phong trào thi đua lựa chọn tôn vinh, biểu dương, khuyến khích những thương hiệu, sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng, mặt khác huy chương vàng sẽ đem đến cho các doanh nghiệp những công cụ và phương tiện hữu ích nhằm xây dựng quảng bá, bảo vệ và phát triển thương hiệu của mình trong cơ chế thị trường.

Sản phẩm Extra Gold Super Seal đã được đánh giá, nhận cúp và chứng nhận Sản phẩm vàng vì chất lượng cộng đồng năm 2013!

 

TAGS :